Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Laatste nieuws

Mijn huurwoning kopen?

Dat is de vraag die wij bij de Woningstichting Heteren steeds vaker te horen krijgen. Naar aanleiding van het opstellen van een Strategisch Voorraadbeleidsplan heeft de Woningstichting Heteren besloten een aantal huurwoningen te verkopen. Met de opbrengst van de verkoop van deze huurwoningen financiert Woningstichting Heteren dan weer een deel van de voorgenomen nieuwbouw, herstructurering en renovatie. De verkoop van huurwoningen betekent dus niet dat er minder huurwoningen komen, met de opbrengst van de verkoop worden er ook weer nieuwe huurwoningen gebouwd.
Lees meer >

Foto's bouw appartementen Rozenpad

De bouw van de appartementen aan het Rozenpad te Heteren vordert snel. Zoals u op bijgaande foto kunt zien is het eerst op te leveren project al bijna op hoogte.
Lees meer >

Chris Hoogakker

Deze keer in voorgesteld een lid van de directie van de Fa. Hoogakker te Heteren. H?t aannemersbedrijf dat allerlei reparaties, verbouwingen, aanpassingen, etc. uitvoert of co?rdineert voor de Woningstichting Heteren. De fa. C. Hoogakker en Zn bestaat al ruim honderd jaar en eigenlijk voert zij ook bijna al die tijd allerlei werkzaamheden uit voor uw woningstichting. Samen met zijn oom Joop (kleinzoon van de oprichter) en zijn broer Maarten runt Chris Hoogakker het aannemersbedrijf.
Lees meer >

Ketelvervanging

Het ketelvervangingsproject van 2006 is afgerond. De nieuw geplaatste ketel is een Vaillant VHR 24-28 C. Over het algemeen is de vervanging voorspoedig verlopen. Wij hebben van een aantal mensen vragen over de nieuwe ketel gekregen. De meest gestelde vraag hebben we voorgelegd aan Kemkens Installatiebureau BV (het bureau dat de ketel ook geplaatst heeft).
Lees meer >

Nieuwbouwplan Rozenpad te Heteren

Aan de Onze Lieve Vrouwestraat en aan de Narcissenstraat te Heteren worden respectievelijk 8 koopappartementen en 11 huurappartementen gerealiseerd.
Lees meer >

Presentatie plan Rozenpad

Klik op onderstaande link voor de presentatie: Presentatie van plan Rozenpad downloaden
Lees meer >

Glasschade

Ruit stuk, bel het juiste nummer!
Lees meer >

Voorkom huisuitzetting, betaal de huur op tijd!

Nog steeds worden we geconfronteerd met huurders die er niet in slagen tijdig hun huursom aan ons over te maken. Dit kan tot grote problemen leiden. Wist u dat u bij een huurschuld van drie maanden al uw huis uitgezet kunt worden? Laat het niet zover komen, want het is een absolute ramp voor u en uw gezin.
Lees meer >

Buitenschilder werk

Onlangs is er weer begonnen met buitenschilderwerk. Woningstichting Heteren heeft aan Prins Schilderwerken B.V. uit Ede opdracht gegeven om dit buitenschilderwerk uit te voeren.
Lees meer >

Nieuwbouw Irisstraat te Heteren.

Aan de Ranonkelstraat en de Akeleistraat in Heteren staan, op de hoek met de Irisstaat, zeven bejaardenwoningen. De woningen dateren uit een periode waarin we nog geen rekening hielden met de levensloopbestendigheid van woningen. De woningen zijn toentertijd zodanig gebouwd dat het gebruik van hulpmiddelen, zoals rollators en dergelijke, niet mogelijk was. Maar ook werden de ruimtes, zoals badkamers, minder groot gemaakt dan tegenwoordig. Al deze zaken zijn aanleiding geweest om te besluiten deze woningen te gaan slopen en te vervangen door nieuwbouw. De huidige huurders zijn hier al enige tijd geleden van op de hoogte gesteld.
Lees meer >