Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Laatste nieuws

Bent u verhuisd tussen 1 april 2007 en 31 december 2012?

Lees dan deze informatie! Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2013 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen van kracht. Deze vervangt de oude verordening die op 1 april 2007 in werking trad. Een nieuwe regel is dat woningzoekenden die verhuizen hun meettijd behouden. Dit is de tijd dat iemand als woningzoekende ingeschreven staat bij een corporatie die in de regio actief is of de woonduur in de huidige woning voor mensen die in een zelfstandige woning wonen. Met een langere meettijd is de kans groter om binnen de regio een (andere) sociale huurwoning* te vinden.
Lees meer >

Einde van EntreeMagazine

Meer dan 10 jaar hebben de Entree corporaties hun vrijkomende woningen, behalve op internet via www.entree.nu,  ook elke week gepubliceerd in het EntreeMagazine. Deze uitgave verschijnt wekelijks in een oplage van 20.000 exemplaren en wordt op 120 punten in de regio verspreid. Na 10 jaar wordt het tijd om hiermee te stoppen.
Lees meer >

Weet wat je besteedt!

Heeft u steeds meer moeite om elke maand rond te komen? Wilt u advies over uw financiële situatie? Verandert er iets in uw leven wat invloed heeft op uw inkomen? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of verhuizen? Raakt u uw baan kwijt? Meld u dan aan voor een gratis budget-op-maat-gesprek bij gemeente Overbetuwe.
Lees meer >

Nieuwe huisvestingsverordening 2013

PERSBERICHT Nieuwe huisvestingsverordening vanaf 2013. Woningzoekende behoudt straks meettijd en heeft meer keuze. Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013.  
Lees meer >

Vervanging watermeter

Onlangs heeft Vitens op diverse adressen de watermeter vervangen. Naar aanleiding van deze vervanging hebben sommige mensen een brief ontvangen betreft de aarding van de elektrische installatie.
Lees meer >

Buurtbemiddeling

Binnenkort tekent Woningstichting Heteren de contracten waarbij Overbetuwe en Lingewaard samen buurtbemiddeling gaan opzetten in hun gemeenten. Die aanpak hiervan houdt in, dat getrainde vrijwilligers gaan bemiddelen in conflicten tussen buren of buurtgenoten. Zo kan voorkomen worden dat kleinere conflicten escaleren. De reden voor deze buurtbemiddeling is, dat er steeds meer meldingen van buurtoverlast binnenkomen in Overbetuwe en Lingewaard. In 2006 nog 1.166 meldingen en 1.246 in 2007.
Lees meer >

Inschrijfformulier garages

Klik hier voor inschrijfformulier garages
Lees meer >

Op zoek naar een aangepaste woning?

U maakt gebruik van een rolstoel of een rollator. Ook binnenshuis. En u wilt of moet verhuizen. Hoe komt u aan de juiste woning?
Lees meer >

Kan ik mijn huurwoning kopen?

Dat is de vraag die wij bij de Woningstichting Heteren steeds vaker te horen krijgen. Naar aanleiding van het opstellen van een Strategisch Voorraadbeleidsplan heeft de Woningstichting Heteren besloten een aantal huurwoningen te verkopen.
Lees meer >

Ventileren

Ventileren in de woning is goed voor uw gezondheid!
Lees meer >