Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Laatste nieuws

Verkopen huurwoningen

Woningstichting Heteren heeft besloten om dit jaar weer een aantal huurwoningen te koop aan te bieden aan de huurders van deze woningen. Met de opbrengst van de verkoop van deze huurwoningen financiert Woningstichting Heteren dan weer een deel van de voorgenomen nieuwbouw, herstructurering en renovatie. Deze verkoop van huurwoningen betekent dus niet dat er minder huurwoningen over blijven.
Lees meer >

Klachtenafhandeling

U levert een klachtenkaart in bij de Woningstichting Heteren en dan ??? Vaak krijgen wij de vraag wat gebeurt er met een klacht nadat die is gemeld bij de woningstichting? In principe dient u de klacht schriftelijk bij ons te melden. Wij hebben daarvoor standaard klachtenkaarten. Hebt u geen klachtenkaarten, dan kunt u deze bij ons aanvragen of u haalt ze even op tijdens onze openingsuren. De bij ons ingeleverde klachtenkaart wordt omgezet in een werkbon voor onze aannemer, waarna de aannemer zorg draagt voor verdere afhandeling van de klacht.
Lees meer >

Buitenschilderwerk

Onlangs is er weer begonnen met buitenschilderwerk. De Woningstichting Heteren heeft aan Prins Schilderwerken B.V. uit Ede opdracht gegeven om dit buitenschilderwerk uit te voeren. In totaal zullen er 174 woningen en 43 garages geschilderd gaan worden. In het voorjaar heeft er reeds een inspectie plaatsgevonden.
Lees meer >

Bomen en grote struiken in de tuin

Woningstichting Heteren heeft de laatste tijd veel mensen met een of meerdere bomen en grote struiken in de tuin een brief gestuurd. Dat smaken verschillen is duidelijk en dat geldt natuurlijk ook voor de aanleg van de tuin. Hoe en op welke manier u uw tuin aanlegt is voor Woningstichting Heteren geen aanleiding om zich hiermee te bemoeien. Echter als uw tuin overlast veroorzaakt,of kan gaan veroorzaken, aan anderen, kan die aanleiding er wel zijn.
Lees meer >

Achterpaden

Nog niet zo lang geleden is er een rondgang langs de achterpaden gemaakt in Driel, Heteren en Randwijk. Daarbij is geconstateerd dat er aan een aantal achterpaden zeker wel onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden. Momenteel wordt er gewerkt aan een planning wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.
Lees meer >

Gaskranen en Gasslangen

Tijdens een inspectie, in diverse soorten woningen, die Woningstichting Heteren in samenwerking met Kemkens Installatieburo B.V. heeft uitgevoerd, is gebleken dat in veel woningen de staat van gaskranen en gasslangen voor de gaskookplaat in slechte staat zijn.
Lees meer >

Woning ventileren

Ventileren in de woning is goed voor uw gezondheid!
Lees meer >

Onderhouds-ABC

Uw kraan lekt, de wanden moeten geschilderd worden, de deurbel werkt niet meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderhoudsklussen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. Huurder en verhuurder hebben samen de zorg voor de woning. Niet altijd is het duidelijk wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Dit onderhouds-ABC is bedoeld om hierin duidelijkheid te verschaffen.
Lees meer >

Dorpsontwikkelingsplan Randwijk

Woningstichting Heteren heeft voor de dorpen Randwijk en Indoornik een dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld. Hoe zien de dorpen er over 20 jaar uit?
Lees meer >

Vervanging garagedaken

Naar aanleiding van een geslaagd proefproject met 5 garageboxen (Lijsterbesstraat 1K t/m 1O) zullen, indien de weersomstandigheden het toelaten, de komende perioden alle garagedaken (wanneer nodig) die in het bezit zijn van de woningstichting Heteren vervangen worden. Er zal als dakbedekkingmateriaal een PVC-folie worden toegepast. Dit folie heeft de volgende voordelen:
Lees meer >