Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Intentieverklaring 'Samen Brandveilig'

08-03-2018

Woningstichting Heteren wil zich samen met Brandweer Gelderland-Midden inzetten voor het verbeteren van de brandveiligheid en bewustwording. Het doel is om binnen een termijn van circa 5 tot 10 jaar de brandveiligheid in woningen te verbeteren, en de bewustwording omtrent brandveiligheid van medewerkers én huurders te verhogen.
Hierbij is aandacht voor zowel de gebouw- als de menskant van particuliere en de professionele verhuur.

Samen kijken naar risico's en het verbeteren van brandveiligheid staat centraal. Om deze samenwerking vorm te geven heeft Woningstichting Heteren een intentieverklaring genaamd 'Samen Brandveilig' ondertekend met de brandweer. Daarna maken we samen een plan van aanpak om zo passende stappen te zetten die de brandveiligheid en de bewustwording verbeteren.

Woningstichting Heteren en brandweer Gelderland-Midden zijn verheugd om de samenwerking aan te gaan, en zien dit als eerste stap naar verdergaande samenwerking voor een verbeterde brandveiligheid.

Op de foto ziet u ​de heer Robert Polman (links), afdelingshoofd Risicobeheersing Brandweer Gelderland-Midden en de heer Ruud Maatman, Woningstichting Heteren.

Overige berichten

Wooninfo
Achterpad en tuinonderhoud
Kijk uit voor oplichters aan de deur
Brief over een slimme meter ontvangen?
Vroegsignalering
Brandveilige huurwoning
Prestatieafspraken 2019 getekend
Hennep
Krijg advies over uw energieverbruik