Service nummers

In geval van noodgevallen kunt u zelf rechtstreeks een van de volgende telefoonnummers cq. servicenummers bellen:

Alarmnummer
112

Politie
(0900) 8844

Brandweer
(026) 442 44 46

Belastingdienst Toeslagen
(0800) 0543

Glasservice A.G.I.
(026) 443 17 34

Rioolontstopping Van Dalen B.V. 
06- 51 51 86 82

Nationaal storings nummer gas en elektra
(0800) 9009

Nuon Servicelijn
(0900) 0808

Waterbedrijf Vitens
(0900) 0650 klantenservice tot 17.00 uur
(0800) 0359 storingen 24 uur per dag

Gemeentehuis Overbetuwe
(0481) 362 300

Storing groepenkast Stap Elektra B.V.
(026) 472 29 28

Storing CV installatie Kemkens
(088) 505 03 30 

Buurtbemiddeling Gabrielle Langhout
(088) 00 11 333

Woningstichting Heteren bij spoed na sluitingstijd
(026) 372 37 67