Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 909 woongelegenheden, bestaande uit 837 woningen en 72 zorgwoningen. Daarnaast beschikt Woningstichting Heteren ook over 60 garages. (Stand per 31-12-2017)

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

De Huurcommissie

Bent u het niet eens met Woningstichting Heteren over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten? Laat het ons weten en we kijken samen naar een oplossing. Klik hier om eens te kijken naar onze klachtenprocedure. Komt u er samen met ons niet uit? 

Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Klikt u hier voor de folder van de Huurcommissie of kijk op de website www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

 

Overige berichten

Gewijzigde openingstijden tijdens de zomervakantie
Wooninfo
Achterpad en tuinonderhoud
Kijk uit voor oplichters aan de deur
Brief over een slimme meter ontvangen?
Vroegsignalering
Brandveilige huurwoning
Prestatieafspraken 2019 getekend
Hennep