Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Laatste nieuws

Decentralisaties: Overbetuwe verbindt

18-06-2014 Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van lichte zorg, ondersteuning, jeugdzorg en het toeleiden naar werk voor mensen met een (arbeids)beperking.  Gemeente Overbetuwe bereidt zich hierop zorgvuldig voor.
Lees meer >

Oplichters actief

29-01-2014 In Eindhoven hebben oplichters aan een aantal huurders van woningcorporatie Woonbedrijf nepbrieven gestuurd. Daarin gaven zij zich uit voor de corporatie. De oplichters schrijven dat het bankrekeningnummer van de woningcorporatie door de overstap naar IBAN-bankrekeningnummers is veranderd en dat huurders de huur voortaan op dat rekeningnummer moeten overmaken.  
Lees meer >

Slim wonen, automatische verlichting

22-01-2014 Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is de wens van bijna iedereen. In de in Heteren uitgegeven folder ‘Slim wonen’ zijn tips en hulpmiddelen te vinden die daar aan kunnen bijdragen. Graag lichten wij een van de beschreven hulpmiddelen in dit artikel nader toe.
Lees meer >

Woningzoekenden opgelet

03-12-2013 Heeft u zich ingeschreven bij www.entree.nu als woningzoekende? Vraagt u dan alvast een IB 60 inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Zo loopt u geen vertraging op wanneer u op een woning reageert en de benodigde formulieren moet aanleveren.
Lees meer >

Heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten?

10-10-2013 Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft u ook recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.  
Lees meer >

Stuw zoekt huisbezoekers voor Driel en Zetten

27-05-2013 Na de start in Homoet, Randwijk en Valburg maakt Stuw binnenkort ook een begin met huisbezoeken in Driel en Zetten. Er worden bezoeken gebracht aan 75- plussers en inwoners die in 2012 contact hebben gehad met het WMO-loket van de gemeente. Deze mensen worden allemaal door de gemeente benaderd om hieraan mee te werken.  
Lees meer >

Praten over vroeger in de Cunerahof in Driel

13-05-2013 KernGezond en de Cunerahof nodigen u van harte uit voor de inloop op donderdag 23 mei. Van 10.00 tot 12.00 uur is Jenneke Rutten uw gastvrouw. Zij creëert een prettige sfeer voor iedereen, ook voor wie uit zichzelf niet zo gemakkelijk contact maakt.
Lees meer >

Meettijd behouden

01-05-2013 Overgangsregeling behoud meettijd: registreren kan tot 30 juni 2013! Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening van kracht waarin behoud meettijd tot een van de regels behoort. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft een overgangsregeling opgesteld voor iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd. Met deze regeling is het mogelijk de meettijd waarmee naar de huidige woning is verhuisd ‘terug te krijgen’. Deze regeling geldt nog tot 30 juni 2013.
Lees meer >

Glasvezelnetwerk in Overbetuwe

15-04-2013 Begin november is de firma Reggefiber begonnen met de aanleg van een glasvezelnetwerk in verschillende dorpen in gemeente Overbetuwe. Iedere woning binnen het aansluitgebied van Overbetuwe wordt voorzien van een gratis glasvezelaansluiting.
Lees meer >

Met spoed een woning nodig?

03-04-2013 Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de nieuwe website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf. http://www.urgentiecommissie.nl/ Kijk ook eens op de website van de beroepscommissie: http://www.beroepscommissie.nl/
Lees meer >