Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Laatste nieuws

Buurtbemiddeling

02-01-2012 Binnenkort tekent Woningstichting Heteren de contracten waarbij Overbetuwe en Lingewaard samen buurtbemiddeling gaan opzetten in hun gemeenten. Die aanpak hiervan houdt in, dat getrainde vrijwilligers gaan bemiddelen in conflicten tussen buren of buurtgenoten. Zo kan voorkomen worden dat kleinere conflicten escaleren. De reden voor deze buurtbemiddeling is, dat er steeds meer meldingen van buurtoverlast binnenkomen in Overbetuwe en Lingewaard. In 2006 nog 1.166 meldingen en 1.246 in 2007.
Lees meer >

Dorpsontwikkelingsplan Randwijk

02-01-2012 Woningstichting Heteren heeft voor de dorpen Randwijk en Indoornik een dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld. Hoe zien de dorpen er over 20 jaar uit?
Lees meer >

Urgentiecommissie

07-06-2007 Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de nieuwe website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf. http://www.urgentiecommissie.nl/ Kijk ook eens op de website van de beroepscommissie: www.beroepscommissie.nl
Lees meer >