Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Asbest en uw gezondheid

25-05-2016
 
Woningstichting Heteren heeft het aanwezige asbest in de woningen, schuurtjes en garages in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan in samenwerking met bureau BOOT uit Veenendaal.

Bureau BOOT heeft bij een aantal woningen asbest inventarisaties uitgevoerd. Deze woningen noemen we de referentie woningen. Bij de asbest inventarisatie is gezocht naar materialen waarin asbest verwerkt zit. Dit is gebeurd op basis van historisch onderzoek, visuele waarneming en bemonstering van alle asbest verdachte materialen.

U heeft een meterkastkaart op basis van uw eigen woning of een van de referentie woningen ontvangen. Op deze meterkast kaart staat waar asbest zich kan bevinden in uw woning. Deze meterkastkaart moet opgehangen worden in uw meterkast.

Hoe gaat u met asbest om?
Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit zegt iets over de kans
dat de asbestvezels in de lucht komen.

Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal
in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij.
 
Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks aan het draagmateriaal
gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk in de lucht komen en worden ingeademd.

Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met asbest in uw woning:
• Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal.
• Asbesthoudende onbeschadigde vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen
en bedekken met nieuwe vloerbedekking.
• Als asbesthoudende vloerbedekking versleten of beschadigd is, schakel dan een professioneel bedrijf in voor verwijdering.
• Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, moet u maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen of professioneel laten verwijderen. 

Op de website www.vggm.nl kunt u meer informatie vinden over asbest en uw gezondheid. Of klikt u hier voor de folder over asbest van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. (VGGM)

Neemt u bij twijfel contact met ons op op telefoonnummer: 026- 479 04 90.

Overige berichten

Huidige coronavirus maatregelen - kantoor gesloten
Online informatieavond: Kleine energiebesparende maatregelen
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020