Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Buurtbemiddeling

02-01-2012

Binnenkort tekent Woningstichting Heteren de contracten waarbij Overbetuwe en Lingewaard samen buurtbemiddeling gaan opzetten in hun gemeenten. Die aanpak hiervan houdt in, dat getrainde vrijwilligers gaan bemiddelen in conflicten tussen buren of buurtgenoten. Zo kan voorkomen worden dat kleinere conflicten escaleren. De reden voor deze buurtbemiddeling is, dat er steeds meer meldingen van buurtoverlast binnenkomen in Overbetuwe en Lingewaard. In 2006 nog 1.166 meldingen en 1.246 in 2007.

De eerste buurtbemiddelaars kunnen deze maand nog beginnen. De partijen die hieraan meewerken zijn de gemeente Overbetuwe en Lingewaard, Woningstichting Heteren,Lingewaard Wonen, SGBB, Woningstichting Valburg, Vivare en de politie.

Burenruzies beginnen heel vaak met kleine problemen, die uitgroeien tot grote conflicten. Het woongenot wordt ernstig belast en het kan leiden tot strafbaar gedrag en een gang naar de rechter. Buurtbemiddeling richt zich erop problemen tussen buren vroeg aan te pakken. Grote ruzies kunnen dan mogelijk nog in de kiem gesmoord worden. Een projectleider coördineert het project, bouwt een netwerk van vrijwilligers op, is aanspreekpunt voor de organisaties die meedoen en doet de eerste intake van conflicten. Hij valt onder een neutrale instelling: NIM Maatschappelijk Werk. De buurtbemiddelaars lossen niet zelf de problemen op, zij begeleiden de buurtgenoten die problemen hebben om met elkaar de oplossingen te zoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om overlast door geluid, huisdieren, stank, rommel of pesterijen. Buurtbemiddeling is niet geschikt als het gaat om problemen als gevolg van gebruik van alcohol of drugs of van psychiatrische problemen.

Het project wordt voor drie jaar aangegaan met het bureau Match-It. Alle deelnemende partijen betalen daar aan mee. De werving en scholing van de vrijwilligers gebeurt(de) in de zomermaanden, zodat de eerste problemen al deze maand aangepakt kunnen worden. Gemeenten en woningstichtingen betalen elk de helft van de kosten.

Hebt u nog vragen, wilt u buurtbemiddeling inschakelen of hebt u belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met de coördinator buurtbemiddeling Gabrielle Langhout, telefoon: 024-32 32 751. Ook kunt u een e-mail sturen naar: buurtbemiddeling@nim.nl.

Overige berichten

Coronavirus maatregelen per 29 september
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie
Vroegsignalering
Hulp bij schulden
Geldzaken
Rookmelder

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.