Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Coronavirus maatregelen per 1 september

Voor uw en onze veiligheid nemen we maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, de GGD en het kabinet. En we vragen u hier rekening mee te houden zodat we samen de kans op besmetting verkleinen.

De volgende maatregelen hebben we getroffen:

 1. Ons kantoor is alléén te bezoeken op afspraak.
  We zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze kantooruren op telefoonnummer 026- 479 04 90. Is er een reden waarom u op kantoor langs wilt komen, dan kunt u dit telefonisch overleggen met een van onze medewerkers. Er wordt dan op korte termijn een afspraak met u ingepland. We vragen u kort voor de afspraak of er klachten zijn zoals keelpijn, hoesten, verkoudheid en of koorts  Op ons kantoor zullen geen medewerkers aanwezig zijn met corona gerelateerde klachten.

  Heeft u, wanneer we niet bereikbaar zijn, een spoedeisende melding dan kunt u bellen met onze antwoordservice op telefoonnummer 026- 372 37 67.
   
 2. We voeren weer reparaties uit.
  In principe kunnen alle reparaties weer worden uitgevoerd. Dit kan echter alleen wanneer u of uw huisgenoten géén keelpijn hebben, verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Heeft u klachten en is er een spoedeisende klacht, dan overleggen we over uw verzoek en zoeken we naar een passende oplossing in samenspraak met de aannemer.
   
 3. Heeft u een afspraak staan met ons?
  De medewerker met wie u een afspraak heeft zal voor u de deur openen. U wordt verzocht om uw handen te ontsmetten en plaats te nemen in onze spreekkamer. We schudden geen handen en houden afstand van u. Uiteraard vragen we u kort voor de afspraak of er klachten zijn zoals keelpijn, hoesten, verkoudheid en of koorts. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het toilet.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande, dan horen we het graag. U kunt contact opnemen via huurderszaken@wst-heteren.nl.

 

 

Overige berichten

Project verwijderen asbesthoudende beglazingskit
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie
Vroegsignalering
Hulp bij schulden
Geldzaken
Rookmelder