Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Eenmalige huurverlaging 2021

Dit jaar komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurverlaging. Dit is het geval wanneer u veel huur betaalt en een laag inkomen heeft.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

 

 

Dat hangt af van 4 zaken:

  • U huurt een sociale huurwoning
  • Het aantal mensen in uw huishouden
  • De hoogte van uw inkomen in 2019 óf 2020
  • Uw nettohuur: dit is uw huurprijs zonder de servicekosten. Deze huurprijs vindt u in de brief van de jaarlijkse huurverhoging.

Klik hier en bekijk in het schema of u in aanmerking komt.

Automatische huurverlaging

Wij verlagen de huren automatisch voor iedereen die in 2019 in de inkomenscategorie viel voor huurverlaging. Wij vragen hiervoor gegevens op bij de Belastingdienst. Viel u in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt vóór 1 april een bericht over uw huurverlaging. En per 1 mei betaalt u de nieuwe huurprijs.

Inkomensdaling na 2019? Dan zelf aanvragen!

Is uw inkomen na 2019 omlaag gegaan? En valt u nu in de categorie voor huurverlaging, ook qua huurprijs? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Dit kunt u het hele jaar doen. U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag.

U kunt uw aanvraag schriftelijk bij ons indienen. De volgende gegevens hebben wij daarbij nodig:

1. Verklaring huishouden
Wij hebben een uittreksel Basisregistratie Personen van de gemeente nodig. Hierop staat het aantal personen in uw huishouden. U vraagt dit uittreksel op bij uw gemeente. U hoeft maar één uittreksel aan te vragen voor het hele huishouden. Dus niet een uittreksel per persoon. Wanneer u ons hier toestemming voor geeft kunnen wij dit voor u opvragen.
 

2. Verklaring inkomsten 
Wij hebben een verklaring van uw inkomsten nodig. Bijvoorbeeld:

  • 6 recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen in uw huishouden.
  • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Dit is een officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar. Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant. 
  • Pensioen: een jaaropgave AOW en eventuele specificaties aanvullend pensioen.

De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.

Extra informatie

Wij kunnen om extra informatie vragen. In dat geval, nemen wij persoonlijk contact met u op.

Had u een inkomensdaling na 2019 en vraagt u zelf huurverlaging aan? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op de 1e dag van de 2e maand na het bericht van Woningstichting Heteren dat uw huurverlaging is toegekend. Bijvoorbeeld: Woningstichting Heteren stuurt u in maart een huurverlagingsvoorstel, de huurverlaging gaat dan in op 1 mei.

 

 

Overige berichten

Nieuwbouw Korte Molenstraat Driel
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Coronavirus maatregelen
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie
Vroegsignalering
Hulp bij schulden