Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Persbericht Passend toewijzen

01-12-2015

Per 1 december 2015: Nieuwe regels voor woningzoekenden.

De 20 samenwerkende woningcorporaties van Entree in de regio Arnhem-Nijmegen zijn per 1 december 2015 gestart met passend toewijzen: huren naar inkomen. Passend toewijzen is een wettelijke norm uit de nieuwe Woningwet waar landelijk alle woningcorporaties aan moeten voldoen. En dus ook de 20 aangesloten woningcorporaties bij Entree.

 

Wat betekent passend toewijzen?
De overheid heeft deze norm in de nieuwe Woningwet opgenomen om te voorkomen dat huishoudens met een beperkt inkomen in een te dure woning terechtkomen. De overheid wil hiermee de kosten voor de huurtoeslag beperken en de woonlasten voor huishoudens met een laag inkomen betaalbaar houden. Passend toewijzen wil dus eigenlijk zeggen ‘huren naar inkomen’.

Wat betekent dit voor woningzoekenden?
Door het passend toewijzen moeten de aangesloten Entree corporaties bij het toewijzen van woningen rekening houden met de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van de nieuwe huurder. Woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens, komen vanaf 1 december 2015 alleen in aanmerking voor woningen met een huur tot en met € 586,68 (één of twee personen) of tot en met € 628,76 (drie of meer personen). Hierdoor huren mensen een woning met een huur die past bij hun inkomen.

Wanneer gaan de nieuwe regels in?
De nieuwe regels gelden voor woningen die de corporaties per 1 januari 2016 verhuren. Veel van deze woningen bieden zij dit jaar al aan. Daarom zijn de nieuwe regels per 1 december ingegaan. Voor huidige huurders van de aangesloten corporaties verandert er niets.

Hoe werkt het voor woningzoekenden op www.entree.nu?
In een schema op de website van Entree zien woningzoekenden op welke woningen zij kunnen reageren. Dit is afhankelijk van hun verzamelinkomen en huishoudgrootte. Woningzoekenden die willen reageren op een woning, moeten hun inschrijfgegevens via de website van Entree controleren. Entree biedt als service ‘passend aanbod’. De woningzoekenden zien hier het aanbod dat past bij hun situatie en dus het aanbod waar ze op kunnen reageren. Woningzoekenden krijgen een foutmelding te zien wanneer de reactie op een woning niet past. Entree heeft ruim 40.000 actieve woningzoekenden per e-mail geïnformeerd over de nieuwe regels van het passend toewijzen.

Voldoende aanbod van woningen
De aangesloten woningcorporaties bewaken of er voldoende aanbod is in de verschillende prijscategorieën. Door de nieuwe regels kunnen woningzoekenden weliswaar uit minder woningen kiezen, maar er reageren ook minder woningzoekenden op deze woningen. Door het passend toewijzen reageren woningzoekenden wel op woningen waarvan de huur past bij het inkomen.

Klik hier voor een eenvoudig schema passend toewijzen.

 

Overige berichten

Huidige coronavirus maatregelen - kantoor gesloten
Online informatieavond: Kleine energiebesparende maatregelen
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020