Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Prestatieafspraken 2019 getekend

Op donderdag 13 december 2018 zijn de prestatieafspraken 2019 getekend. Dit zijn afspraken tussen huurdersvereniging DHR, de gemeente Overbetuwe en Woningstichting Heteren. 

Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleggen waar de drie partijen als gelijkwaardige gesprekspartners om tafel zaten. Met deze prestatieafspraken bouwen de drie partijen aan hun onderlinge samenwerking.

Op de foto (vlnr) Ruud Maatman (directeur-bestuurder Woningstichting Heteren), Jan van Baal (wethouder gemeente Overbetuwe) en Gerard van Veenendaal (voorzitter huurdersvereniging DHR).

Overige berichten

Kantoor gesloten in verband met coronavirus
Project verwijderen asbesthoudende beglazingskit
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie
Vroegsignalering
Hulp bij schulden
Geldzaken