100% vertrouwde service

Ruim 100 jaar wonen, ruim 100 jaar mensen, ruim 100 jaar service is ruim 100 jaar Woningstichting Heteren. Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn en daarom voor u op deze website alle gegevens bij de hand.

U vindt hier onder andere alle servicenummers en belangrijke informatie rondom uw woning.

Asbest en uw gezondheid

25-05-2016
 
Woningstichting Heteren heeft het aanwezige asbest in de woningen, schuurtjes en garages in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan in samenwerking met bureau BOOT uit Veenendaal.

Bureau BOOT heeft bij een aantal woningen asbest inventarisaties uitgevoerd. Deze woningen noemen we de referentie woningen. Bij de asbest inventarisatie is gezocht naar materialen waarin asbest verwerkt zit. Dit is gebeurd op basis van historisch onderzoek, visuele waarneming en bemonstering van alle asbest verdachte materialen.

U heeft een meterkastkaart op basis van uw eigen woning of een van de referentie woningen ontvangen. Op deze meterkast kaart staat waar asbest zich kan bevinden in uw woning. Deze meterkastkaart moet opgehangen worden in uw meterkast.

Hoe gaat u met asbest om?
Er bestaat hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Dit zegt iets over de kans
dat de asbestvezels in de lucht komen.

Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels stevig vast in het materiaal. Als dit materiaal
in goede staat verkeert, en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er geen vezels vrij.
 
Bij niet-hechtgebonden asbest zijn de vezels niet of nauwelijks aan het draagmateriaal
gebonden. De vezels kunnen dan gemakkelijk in de lucht komen en worden ingeademd.

Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met asbest in uw woning:
• Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal.
• Asbesthoudende onbeschadigde vloerbedekking kunt u het beste gewoon laten liggen
en bedekken met nieuwe vloerbedekking.
• Als asbesthoudende vloerbedekking versleten of beschadigd is, schakel dan een professioneel bedrijf in voor verwijdering.
• Bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, moet u maatregelen nemen. Afhankelijk van de situatie betekent dat afdekken, behandelen of professioneel laten verwijderen. 

Op de website www.vggm.nl kunt u meer informatie vinden over asbest en uw gezondheid. Of klikt u hier voor de folder over asbest van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. (VGGM)

Neemt u bij twijfel contact met ons op op telefoonnummer: 026- 479 04 90.

Overige berichten

Coronavirus maatregelen per 29 september
Project verwijderen asbesthoudende beglazingskit
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
Vroegsignalering
Rookmelder
CV-ketel bijvullen en ontluchten
Wooninfo
Achterpad en tuinonderhoud
Kijk uit voor oplichters aan de deur

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.