Welkom...

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten.

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen. 

Zoekt u een huurwoning? Dan kunt u zich inschrijven op www.entree.nu

Werkzaamheden Vogelbuurt in Driel

21-04-2016

Op een aantal adressen in de Vogelbuurt in Driel gaat Vitens onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het waterleidingnet. Hierbij wordt de gehele metalen aansluit leiding vervangen voor een kunststof leiding. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheids-aarding van uw woning. 

Bij oude woningen kan het voorkomen dat de veiligheids-aarding van de woning is aangesloten op de metalen waterleiding. Vitens laat de aarding van uw woning daarom kosteloos controleren door de Firma Bopa. De bevindingen worden rechtstreeks aan Woningstichting Heteren door gegeven. Vitens heeft alle adressen waar werkzaamheden plaats vinden per brief geinformeerd. 

Mocht het voorkomen dat uw woning geaard is via de waterleiding, dan zal Woningstichting Heteren zorgen voor een vervanging van de veiligheids-aarding voordat de werkzaamheden van Vitens plaats vinden. 

Overige berichten

Huidige coronavirus maatregelen - kantoor gesloten
Online informatieavond: Kleine energiebesparende maatregelen
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020