Overige technische vragen

* verplichte velden

De maandelijkse huurverhoging zal op de eerste aanzegging worden voldaan. Het is ondergetekende bekend dat op voorschrift van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de hierboven gemelde verhoging onderdeel gaat uitmaken van de kale huur. Hetgeen betekent dat de jaarlijkse huurverhoging eveneens hierover zal worden berekend.