Reglement Woningruil

Waar moet u aan denken bij woningruil

Woningruil kan een snelle en prettige mogelijkheid zijn om naar de door u gewenste woonruimte te verhuizen.

Woningstichting Heteren wil graag aan het tot stand komen van zo’n woningruil meewerken. Er zijn echter wel een aantal regels waar u rekening mee dient te houden, wanneer u de mogelijkheid van woningruil onderzoekt.
 

 • wanneer u iemand heeft gevonden, waarmee u woningruil zou willen plegen, dan dient u het aanvraagformulier volledig ingevuld in te leveren bij Woningstichting Heteren.
 • er mag te uwen laste bij Woningstichting Heteren geen huur- of andersoortige schuld openstaan.
 • de woning moet in goede staat verkeren.
 • de nieuwe huurders van uw huidige woning moeten voldoen aan de regels betreft “passend toewijzen”.
 • de nieuwe huurders dienen een schriftelijke verklaring af te geven dat zij bij de huidige verhuurder geen betalingsachterstand hebben, en dat de lopende huur het afgelopen half jaar op tijd is voldaan.
 • de ruilkandidaat krijgt een huurovereenkomst voor minstens een jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • voor een woningruil zal € 45,00 administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • wij kunnen de huur van de woning verhogen als u verhuist. Uw ruilkandidaat kan dus te maken krijgen met een hogere huur dan u betaalt. Vraag ons daarom van tevoren of we de huur verhogen. En geef dit door aan uw ruilpartner.
 • teneinde de verhuisprocedure correct te laten verlopen dient u zo spoedig mogelijk na indiening van de aanvraag tot woningruil, een afspraak te maken om een vooropname uit te laten voeren; op het moment van daadwerkelijke verhuizing wordt dan nog een eindopname uitgevoerd waarbij een overnameverklaring overlegd moet worden, die door alle drie de betrokken partijen dient te worden ondertekend.
 • voor nadere informatie en inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met Woningstichting Heteren.
 • Woningstichting Heteren zal contact opnemen met de verhuurder van de ruilkandidaat.
 • Woningstichting Heteren behoudt te allen tijde het recht voor om, wanneer daartoe aanleiding bestaat, de woningruil te weigeren.