Woningaanbod

Ik zoek een huurwoning
U kunt ons woningaanbod vinden op: www.entree.nu

Woningstichting Heteren hanteert bij het aanbieden van haar woningen de volgende regels voor kandidaat huurders:

  1. Een kandidaat huurder komt in aanmerking voor een huurwoning van Woningstichting Heteren als hij/zij géén openstaande huurschuld of een andere vordering heeft bij Woningstichting Heteren of bij een andere verhuurder.
  2. Een kandidaat huurder komt in aanmerking voor een huurwoning van Woningstichting Heteren als hij/zij de afgelopen 5 jaar geen aantoonbare overlast heeft veroorzaakt.
  3. Een kandidaat huurder met een koopwoning, komt in aanmerking voor een huurwoning van Woningstichting Heteren als hij/zij aantoont dat aan alle hypotheekverplichtingen wordt voldaan.
  4. Een kandidaat huurder komt in aanmerking voor een huurwoning van Woningstichting Heteren zodra hij/zij voldoet aan de criteria voor een positieve verhuurdersverklaring en de inschrijfgegevens bij www.entree.nu correct zijn.
  5. De aanbieding kan ingetrokken worden indien blijkt dat de relevante gegevens van de woningzoekende in het woningzoekendenregister niet juist zijn of wanneer de woningzoekende weigert zijn/haar medewerking te verlenen aan het controleren van de aangeleverde gegevens.

Urgentiecommissie

Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling woningmarktregio Arnhem Nijmegen.

Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf.

http://www.urgentiecommissie.nl/