Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 909 woongelegenheden, bestaande uit 834 woningen en 72 zorgwoningen en 3 standplaatsen. Daarnaast beschikt Woningstichting Heteren ook over 60 garages. (Stand per 31-12-2018)

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

Met spoed een woning nodig?

03-04-2013 Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de nieuwe website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf. http://www.urgentiecommissie.nl/ Kijk ook eens op de website van de beroepscommissie: http://www.beroepscommissie.nl/
Lees meer >

Inkomensafhankelijke huurverhogingen gaan door

14-03-2013 De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voorstellen om op 1 juli de huren te verhogen afhankelijk van het inkomen van de huurders. Na een lang debat op dinsdag 12 maart 2013 ging de senaat ’s avonds akkoord.  
Lees meer >

Inkomensafhankelijke huur door naar Eerste Kamer

18-02-2013 De Tweede Kamer heeft donderdag 14 februari 2013 ingestemd met het wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.  
Lees meer >

Tweede Kamer stemt donderdag over inkomensafhankelijke huur

14-02-2013 Inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt brede steun in de Tweede Kamer nu er een woningmarktakkoord gesloten is. Regeringspartijen VVD en PvdA kwamen dat maandag 12 februari overeen met D66, ChristenUnie en SGP. Donderdag 14 februari stemt de Kamer over het aangepaste wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.  
Lees meer >

Vrijwilligers gezocht

14-02-2013 KernPunt Heteren zoekt vrijwillige klussers. Bent u handig? En wilt u een ander af en toe eens helpen?
Lees meer >

Tweede Kamer neemt extra tijd voor inkomensafhankelijke huurverhoging

11-02-2013 De Tweede Kamer neemt pas volgende week een besluit over de inkomsafhankelijke huurverhoging. Ondanks een negen uur durend debat kwamen de partijen er 7 februari 2013 niet met elkaar uit. Het debat wordt woensdag 13 februari voortgezet.
Lees meer >

Huurverhogingen in Tweede Kamer

06-02-2013 De Tweede Kamer behandelde dindag 5 februari de wetsvoorstellen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. Op donderdag 7 februari stemt de Kamer over de wetsvoorstellen.
Lees meer >

Stamppotbuffet in Cunerahof

12-12-2012 Donderdag 8 november werd het jaarlijkse stamppotbuffet in de Cunerahof weer geserveerd.
Lees meer >

Bent u verhuisd tussen 1 april 2007 en 31 december 2012?

Lees dan deze informatie! Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2013 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen van kracht. Deze vervangt de oude verordening die op 1 april 2007 in werking trad. Een nieuwe regel is dat woningzoekenden die verhuizen hun meettijd behouden. Dit is de tijd dat iemand als woningzoekende ingeschreven staat bij een corporatie die in de regio actief is of de woonduur in de huidige woning voor mensen die in een zelfstandige woning wonen. Met een langere meettijd is de kans groter om binnen de regio een (andere) sociale huurwoning* te vinden.
Lees meer >

Weet wat je besteedt!

Heeft u steeds meer moeite om elke maand rond te komen? Wilt u advies over uw financiële situatie? Verandert er iets in uw leven wat invloed heeft op uw inkomen? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of verhuizen? Raakt u uw baan kwijt? Meld u dan aan voor een gratis budget-op-maat-gesprek bij gemeente Overbetuwe.
Lees meer >

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.