Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 909 woongelegenheden, bestaande uit 834 woningen en 72 zorgwoningen en 3 standplaatsen. Daarnaast beschikt Woningstichting Heteren ook over 60 garages. (Stand per 31-12-2018)

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

Nieuwe huisvestingsverordening 2013

PERSBERICHT Nieuwe huisvestingsverordening vanaf 2013. Woningzoekende behoudt straks meettijd en heeft meer keuze. Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013.  
Lees meer >

Buurtbemiddeling

02-01-2012 Binnenkort tekent Woningstichting Heteren de contracten waarbij Overbetuwe en Lingewaard samen buurtbemiddeling gaan opzetten in hun gemeenten. Die aanpak hiervan houdt in, dat getrainde vrijwilligers gaan bemiddelen in conflicten tussen buren of buurtgenoten. Zo kan voorkomen worden dat kleinere conflicten escaleren. De reden voor deze buurtbemiddeling is, dat er steeds meer meldingen van buurtoverlast binnenkomen in Overbetuwe en Lingewaard. In 2006 nog 1.166 meldingen en 1.246 in 2007.
Lees meer >

Dorpsontwikkelingsplan Randwijk

02-01-2012 Woningstichting Heteren heeft voor de dorpen Randwijk en Indoornik een dorpsontwikkelingsplan (DOP) opgesteld. Hoe zien de dorpen er over 20 jaar uit?
Lees meer >

Urgentiecommissie

07-06-2007 Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de nieuwe website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf. http://www.urgentiecommissie.nl/ Kijk ook eens op de website van de beroepscommissie: www.beroepscommissie.nl
Lees meer >

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.