Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 908 woningen, waarvan 724 eengezinswoningen, 109 meergezinswoningen (hat-woningen en seniorenwoningen), 72 zorgwoningen en 3 standplaatsen voor woonwagens. Daarnaast bezitten wij ook nog 60 garages en 1 bedrijfspand (stand per 31-12-2020).

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

Eenmalige huurverlaging 2021

Dit jaar komen huurders van een sociale huurwoning in aanmerking voor huurverlaging. Dit is het geval wanneer u ten opzichte van uw inkomen teveel huur betaalt.

 

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van 4 zaken:

 • Huurt u een sociale huurwoning?
 • Het aantal personen in uw huishouden
 • De hoogte van uw inkomen in 2019 óf 2020
 • Uw netto huur: dit is uw huurprijs zonder de servicekosten. Deze huurprijs vindt u in de brief van de jaarlijkse huurverhoging.


Wij verlagen de huren automatisch voor iedereen die in 2019 in de inkomenscategorie viel voor huurverlaging. Wij hebben hiervoor gegevens opgevraagd bij de
Belastingdienst. Hiervan heeft u bericht gekregen van de Belastingdienst. Viel u in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U heeft dan
van Woningstichting Heteren inmiddels een bericht ontvangen over uw huurverlaging. En per 1 april betaalt u de nieuwe huurprijs.

Klik hier en bekijk in het schema of u in aanmerking komt.

Inkomensdaling na 2019? Dan zelf aanvragen!
Is uw inkomen na 2019 omlaag gegaan? Valt u nu wel in de categorie voor huurverlaging, ook qua huurprijs? Dan moet u de huurverlaging zelf aanvragen. Dit kunt u nog het hele jaar doen.
U heeft recht op huurverlaging, wanneer uw inkomen minstens 6 maanden onder de geldende inkomensgrens lag. U kunt uw aanvraag schriftelijk bij ons indienen.

De volgende gegevens hebben wij daarbij nodig:

 • Verklaring huishouden
  Wij hebben een uittreksel Basisregistratie Personen van de gemeente nodig. Hierop staat het aantal personen in uw huishouden. U vraagt dit uittreksel op bij uw gemeente. U hoeft maar één uittreksel aan te vragen voor het hele huishouden. Dus niet een uittreksel per persoon. Wanneer u ons hier toestemming voor geeft, kunnen wij dit voor u opvragen.
 • Verklaring inkomsten
  Wij hebben een verklaring van uw inkomsten nodig. Bijvoorbeeld:
 • 6 salarisstroken van de laatste 6 maanden van 2020 óf de jaaropgave of uitkeringsgegevens van iedereen in uw huishouden.
 • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Dit is een officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar. Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant.
 • Pensioen: een jaaropgave AOW en eventuele specificaties aanvullend pensioen.

De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.
Wij kunnen om extra informatie vragen. In dat geval nemen wij persoonlijk contact met u op.

Had u een inkomensdaling na 2019 en vraagt u zelf huurverlaging aan? Dan gaat de nieuwe huurprijs in op de 1e dag van de 2e maand na het bericht van Woningstichting
Heteren dat uw huurverlaging is toegekend. Bijvoorbeeld: Woningstichting Heteren stuurt u in maart een huurverlagingsvoorstel, de huurverlaging gaat dan in op 1 mei.

Overige berichten

Gemeente Overbetuwe betaalt energietoeslag
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.