Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 909 woongelegenheden, bestaande uit 834 woningen en 72 zorgwoningen en 3 standplaatsen. Daarnaast beschikt Woningstichting Heteren ook over 60 garages. (Stand per 31-12-2018)

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

Kantoor gesloten in verband met coronavirus

Voor uw en onze veiligheid nemen we maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo beschermen we kwetsbare mensen en voorkomen we dat we ons zorgstelsel onnodig belasten. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, de GGD en het kabinet. En  we vragen u hier rekening mee te houden zodat we samen de kans op besmetting verkleinen.

De volgende maatregelen hebben wij getroffen:
 

 1. Ons kantoor is gesloten
  Het kantoor van Woningstichting Heteren is voorlopig gesloten voor bezoek. We proberen zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn tijdens onze kantooruren. 

  Het zal ook voorkomen dat we niet telefonisch bereikbaar zijn. Heeft u, wanneer wij niet bereikbaar zijn, een spoedeisende melding dan kunt u bellen met onze antwoordservice op telefoonnummer 026- 372 37 67. 

  Via onze website www.wst-heteren.nl kunt u uw vragen en onderhoudsverzoeken bij ons melden. 

   
 2. We voeren alleen spoedreparaties uit
  Voorlopig worden er alleen spoedreparaties uitgevoerd. Bij het telefonisch aannemen van reparatieverzoeken vragen we bovendien of u of uw huisgenoten keelpijn hebben, verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Daarbij overleggen we over hoe urgent uw verzoek is en zoeken we naar een passende oplossing.

   
 3. Heeft u een afspraak staan met ons?
  De medewerker met wie u een afspraak heeft, neemt contact met u op. Is de afspraak niet spoedeisend, dan plannen we een nieuwe afspraak met u in. Is de afspraak van dien aard dat deze wel doorgaat, dan doen we dit in gepaste vorm. We schudden geen handen en houden afstand van u. Uiteraard overleggen we kort voor de afspraak met u of er klachten zijn zoals keelpijn, hoesten, verkoudheid en of koorts.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande, dan horen we het graag. U kunt contact opnemen via huurderszaken@wst-heteren.nl.

 

 

Overige berichten

Project verwijderen asbesthoudende beglazingskit
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie
Vroegsignalering
Hulp bij schulden
Geldzaken
Rookmelder

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.