Bent u verhuisd tussen 1 april 2007 en 31 december 2012?

Lees dan deze informatie!

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2013 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen van kracht. Deze vervangt de oude verordening die op 1 april 2007 in werking trad. Een nieuwe regel is dat woningzoekenden die verhuizen hun meettijd behouden. Dit is de tijd dat iemand als woningzoekende ingeschreven staat bij een corporatie die in de regio actief is of de woonduur in de huidige woning voor mensen die in een zelfstandige woning wonen. Met een langere meettijd is de kans groter om binnen de regio een (andere) sociale huurwoning* te vinden.

Betere doorstroming op woningmarkt

De verwachting is dat huurders door deze regeling makkelijker verhuizen naar een andere, meer passende huurwoning. Starters op de woningmarkt hebben dan meer kans een geschikte woning te vinden. Bovendien profiteren zij ook van het behoud van meettijd als ze een woning accepteren, de opbouw van meettijd loopt door terwijl ze in de woning wonen en kunnen sneller weer doorstromen. Gunstig bijeffect is de verwachting dat hiermee het aantal weigeringen van woningen af zal nemen.

 

Overgangsregeling behoud meettijd

Er is een overgangsregeling voor iedereen die tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 is verhuisd naar zelfstandige woonruimte in de regio Arnhem Nijmegen of rechten heeft verloren in het woningzoekendenregister door een verhuizing in deze periode. Deze mensen kunnen gebruik maken van behoud van de meettijd waarmee ze zijn verhuisd naar de huidige woning (eenmalig dus).

 

Moet u zelf in actie komen?

Bent u verhuisd tussen 1 april 2007 en 31 december 2012 en wilt u de meettijd behouden waarmee u bent verhuisd naar uw huidige woning, dan moet u zelf in actie komen! Meldt u dan na 1 januari 2013 bij een corporatie van uw keuze die in de regio actief is en vraag om registratie en behoud van uw meettijd. U kunt dit alleen doen in de periode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013!

Als u tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012 bent verhuisd naar een sociale huurwoning via Entree, heeft u altijd het recht uw meettijd te behouden en krijgt u een registratiedatum vanaf de start van uw oude woonduur/inschrijftijd.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan na 1 januari 2013 contact op met een corporatie in de regio en laat u informeren. Of kijk op www.destadsregio.nl of www.entree.nu.

 

*Sociale huurwoningen zijn huurwoningen van corporaties met een maximale huurprijs van € 664,66 (peildatum 1 januari 2012).

Deze informatie heeft betrekking op de sociale huurwoningen in de twintig gemeenten binnen de regio Arnhem Nijmegen: Arnhem, Beuningen, Duiven, Doesburg, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

 

Kunt u aanspraak maken op de overgangsregeling?

Lees onderstaande vragen goed door en kruis aan wat van toepassing is. U ziet dan vanzelf of u aanspraak kunt maken op de overgangsregeling.

 

1. Bent u verhuisd tussen 1-4-2007 en 31-12-2012?

 

JA (ga door naar vraag 2)

NEE (geen overgangsregeling)

 

2. Bent u verhuisd naar een zelfstandige woonruimte in de Stadsregio Arnhem Nijmegen?

 

JA (u kunt aanspraak maken op de overgangsregeling)

NEE (ga door naar vraag 3)

 

3.Stond u ten tijde van uw (laatste) verhuizing ingeschreven bij een woningzoekendenregister (Entree) en heeft u rechten verloren door deze verhuizing**?

 

JA (u kunt aanspraak maken op de overgangsregeling)

NEE (geen overgangsregeling)

 

** Hierbij is het van belang dat u wijzigingen in de voor uw inschrijving relevante gegevens altijd correct en tijdig heeft doorgegeven. U kunt geen aanspraak maken op meettijd die is opgebouwd doordat u verhuizingen in het verleden niet heeft doorgegeven.

Overige berichten

Gemeente Overbetuwe betaalt energietoeslag
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.