Nieuwe huisvestingsverordening 2013

PERSBERICHT

Nieuwe huisvestingsverordening vanaf 2013.

Woningzoekende behoudt straks meettijd en heeft meer keuze.

Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013.

 

Aanleiding

Sinds 2007 is in de stadsregio de huidige regionale huisvestingsverordening van kracht. In 2010 heeft de stadsregio samen met de grootste corporaties een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren. De conclusie was dat de huidige werkwijze in essentie goed is, maar simpeler zou kunnen. De verbeterpunten zijn in de nieuwe verordening verwerkt.

Lotingmodel
Naast het huidige aanbodmodel wordt een lotingmodel geïntroduceerd voor ongeveer 15 % van de vrijkomende huurwoningen. Ongeacht meettijd kan de woningzoekende op basis van loting meedingen naar een huurwoning. Elke woningcorporatie biedt jaarlijks per gemeente minimaal tussen de 13 en 17% van de vrijkomende woningen aan voor loting. Het lotingmodel is vooral aantrekkelijk voor woningzoekenden die snel een woning nodig hebben. De meettijd speelt voor deze woningen geen rol meer. Na een periode van 1 jaar wordt het effect van dit lotingmodel geëvalueerd en zo nodig in de verordening aangepast (begin 2014).

Behoud van meettijd en introductie van de registratiedatum

Starters en doorstromers houden in het vervolg hun meettijd (inschrijfduur voor starters, woonduur voor doorstromers). Behoud van meettijd geeft huurders een betere uitgangspositie wanneer zij willen verhuizen naar een beter passende woning. Als woningzoekenden hun meettijd kunnen behouden, wordt de drempel om te verhuizen lager.

Hiervoor wordt het begrip registratiedatum geïntroduceerd. Voor een starter is dit de inschrijfdatum in het register van een woningcorporatie die in de regio actief is. Voor een doorstromer en herstarter is dit de datum waarop deze persoon in het GBA staat geregistreerd op het zelfstandig woonadres op het moment van inschrijven.

Overgangsregeling
Er geldt een overgangsregeling voor de woningzoekenden die in de periode van 1 april 2007 (de ingangsdatum van de voorgaande regionale Huisvestingsverordening) t/m 31 december 2012 zijn verhuisd of verhuizen. Zij kunnen hun meettijd van voor de verhuizing behouden. Dit om te voorkomen dat de doorstroming in 2012 stagneert.

Voor mensen die in de periode van 01-01-2012 t/m 31-12-2012 verhuisd zijn naar een sociale huurwoning via Entree gebeurt dit automatisch.

Alle overige woningzoekenden die in periode van 1 april 2007 tot 31 december 2012 verhuisd zijn naar een woning binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, kunnen zich laten registreren bij een woningcorporatie in de regio met hun meettijd van voor hun verhuizing. Voor hen wordt op dat moment een registratiedatum vastgelegd. Zij moeten zichzelf tussen 1 januari en 30 juni 2013 laten registreren als woningzoekende bij een corporatie in de regio.

Overige berichten

Gemeente Overbetuwe betaalt energietoeslag
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.