Algemeen nieuws

Huurverhogingen in Tweede Kamer

06-02-2013 De Tweede Kamer behandelde dindag 5 februari de wetsvoorstellen voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. Op donderdag 7 februari stemt de Kamer over de wetsvoorstellen.
Lees meer >

Stamppotbuffet in Cunerahof

12-12-2012 Donderdag 8 november werd het jaarlijkse stamppotbuffet in de Cunerahof weer geserveerd.
Lees meer >

Bent u verhuisd tussen 1 april 2007 en 31 december 2012?

Lees dan deze informatie! Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Regionale Huisvestingsverordening 2013 van de Stadsregio Arnhem Nijmegen van kracht. Deze vervangt de oude verordening die op 1 april 2007 in werking trad. Een nieuwe regel is dat woningzoekenden die verhuizen hun meettijd behouden. Dit is de tijd dat iemand als woningzoekende ingeschreven staat bij een corporatie die in de regio actief is of de woonduur in de huidige woning voor mensen die in een zelfstandige woning wonen. Met een langere meettijd is de kans groter om binnen de regio een (andere) sociale huurwoning* te vinden.
Lees meer >

Weet wat je besteedt!

Heeft u steeds meer moeite om elke maand rond te komen? Wilt u advies over uw financiële situatie? Verandert er iets in uw leven wat invloed heeft op uw inkomen? Gaat u bijvoorbeeld samenwonen of verhuizen? Raakt u uw baan kwijt? Meld u dan aan voor een gratis budget-op-maat-gesprek bij gemeente Overbetuwe.
Lees meer >

Nieuwe huisvestingsverordening 2013

PERSBERICHT Nieuwe huisvestingsverordening vanaf 2013. Woningzoekende behoudt straks meettijd en heeft meer keuze. Op 28 juni 2012 heeft de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Regionale Huisvestingsverordening 2013 vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen zijn de invoer van het lotingmodel en het behoud van meettijd. De aanpassingen zorgen voor meer keuzevrijheid en minder verhuisdrempels. Starters maken zo meer kans om een sociale huurwoning te krijgen. De nieuwe verordening gaat in op 1 januari 2013.  
Lees meer >

Buurtbemiddeling

02-01-2012 Binnenkort tekent Woningstichting Heteren de contracten waarbij Overbetuwe en Lingewaard samen buurtbemiddeling gaan opzetten in hun gemeenten. Die aanpak hiervan houdt in, dat getrainde vrijwilligers gaan bemiddelen in conflicten tussen buren of buurtgenoten. Zo kan voorkomen worden dat kleinere conflicten escaleren. De reden voor deze buurtbemiddeling is, dat er steeds meer meldingen van buurtoverlast binnenkomen in Overbetuwe en Lingewaard. In 2006 nog 1.166 meldingen en 1.246 in 2007.
Lees meer >

Urgentiecommissie

07-06-2007 Zit u in woningnood en zoekt u met spoed naar een huurwoning? Kijkt u eens op de nieuwe website van de Urgentiecommissie woonruimteverdeling Stadsregio Arnhem Nijmegen. Op de website van de urgentiecommissie wordt informatie gegeven over de urgentieprocedure, het urgentiebeleid en de urgentiecommissie zelf. http://www.urgentiecommissie.nl/ Kijk ook eens op de website van de beroepscommissie: www.beroepscommissie.nl
Lees meer >

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.