Tweede Kamer stemt donderdag over inkomensafhankelijke huur

14-02-2013

Inkomensafhankelijke huurverhoging krijgt brede steun in de Tweede Kamer nu er een woningmarktakkoord gesloten is. Regeringspartijen VVD en PvdA kwamen dat maandag 12 februari overeen met D66, ChristenUnie en SGP. Donderdag 14 februari stemt de Kamer over het aangepaste wetsvoorstel voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 13 februari vroegen meerdere partijen om duidelijkheid over de gevolgen van het woonakkoord. Er blijken nog wel wat losse eindjes aan het akkoord te zitten. Zo zijn de maatregelen nog niet doorgerekend op hun effecten. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn de plannen van de gelegenheidscoalitie aan het doorrekenen.

Het CDA gaf eerder aan niet nu te willen besluiten over de huren zolang er geen zicht is op de samenhang met andere maatregelen en de effecten op de investeringscapaciteit van woningcorporaties. De SGP gaf in het debat aan niet bij voorbaat in te stemmen met de verhuurdersheffing, mochten er te negatieve gevolgen zijn voor de investeringen in nieuwbouw.

Inkomensafhankelijke huur
Onderdeel van het woonakkoord zijn lagere huurverhogingen voor de verschillende inkonsgroepen. De SP diende tijdens het debat een voorstel tot wetswijziging in waardoor het verplicht wordt om de huurder een kopie te sturen van de door de Belastingdienst verstrekte inkomensverklaring. Minister Blok stuurt hierover voorafgaand aan de stemming nog een brief aan de Tweede Kamer.

In 2014 moet er een voorstel voor nieuw huurbeleid op basis van de huursombenadering liggen, die het inkomensafhankelijk huurbeleid in 2015 weer vervangt. GroenLinks vroeg zich in het debat af waarom de minister het dan niet in één keer goed wil doen en diende een motie in om de huursombenadering al per 1 juli dit jaar in te voeren.

 

Bron: Aedes www.aedes.nl

Overige berichten

Gemeente Overbetuwe betaalt energietoeslag
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Prestatieafspraken 2020
Woningcorporaties staan op tegen woningnood

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.