Organisatie

Woningstichting Heteren bestaat uit een 2-lagen structuur. De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan het werkapparaat. Dit werkapparaat bestaat uit de afdelingen Wonen, Technische Dienst en Financiën.
 

Bestuur
Het bestuur van Woningstichting Heteren bestaat uit:

De heer R.A. (Ruud) Maatman - directeur-bestuurder

Corporate Governance
Klik hier voor meer informatie.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen van Woningstichting Heteren is als volgt samengesteld:

  •  De heer H.J. Schuurman AA - voorzitter
  •  De heer J.S. Harkema - vice-voorzitter
  •  De heer Mr. A.F.J. Roelofs ccp - commissaris (op voordracht huurders)
Medewerkers  
Teamleider algemeen / wonen De heer Wilco van Koppenhagen
Wonen Mevrouw Bianca van Brakel
Wonen Mevrouw Patrice Schoenmakers
Technische dienst / beleid Mevrouw Marleen Wildekamp
Technische dienst De heer Remy ten Haaf
Financiën De heer Ton van Horen
Financïen Mevrouw Claudia Veens