Huurdersvereniging

Het bestuur van Huurdersvereninging DHR bestaat uit:

 • Dhr. G. van Veenendaal, Driel (voorzitter)
 • Dhr. G. Kerbel, Driel (penningmeester)
 • Mevr. M. van Klinken, Randwijk (secretaris)
 • Dhr. G. ten Westenend, Driel
 • Mevr. M. van Looijengoed, Randwijk


Het secretariaat is gevestigd aan:
Prinses Beatrixstraat 7
6668 AJ Randwijk

Voor vragen of opmerkingen over huurderszaken kunt u contact met huurdersvereniging DHR opnemen:


Te bereiken:

 • dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur
 • niet voor storingen, bel daarvoor onze servicenummers

 

Spreekuur

Ter intensivering van de contacten met huurders kunt u via bovenstaande telefoonnummers een afspraak maken met Huurdersvereniging DHR. Hier kunnen de leden van de huurdersvereniging terecht met hun klachten. Bent u nog geen lid, dan kunt u ter plaatse lid worden, want alleen klachten van leden worden in behandeling genomen.

U kunt bij ons ook diverse folders verkrijgen, zoals:

 • Spelregels voor bouwen en verbouwen (VROM)
 • Bijgebouwen en overkappingen (VROM)
 • Schotelantennes (VROM)
 • Woonkostenkrant
 • Huurtoeslag
 • Wet- en regelgeving
 • Prestatieafspraken


Klachten?

Huurdersvereniging DHR kan helpen

Soms komt het voor dat klachten van huurders naar hun mening niet goed worden afgehandeld door de verhuurder. Om duidelijkheid te scheppen in waar huurders wél en niet op kunnen rekenen, heeft Huurdersvereniging DHR besloten haar leden bij te staan. Het is daarbij van belang om via de onderstaande procedure te werk te gaan.
 

Onderhoudsklachten

Stap 1: U stuurt uw klacht naar Woningstichting Heteren.

Stap 2: Uw klacht wordt verholpen en u bent tevreden. Zo niet:

Stap 3: Uw klacht is niet verholpen of niet naar tevredenheid uitgevoerd: schrijf een brief aan de woningstichting en maak duidelijk dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Vraag in de brief om een schriftelijke reactie. Maak een kopie van uw eigen brief.

Stap 4: Wacht de schriftelijke reactie van de verhuurder af. Is deze afwijzend, stuur dan de kopie van uw eigen brief en het antwoord van de verhuurder op naar Huurdersvereniging DHR.

Heeft u andere klachten over de verhuurder, maak deze dan ook per brief kenbaar en vraag om een schriftelijke reactie. Maak altijd een kopie van uw brief en van de brief van de verhuurder.

 

Belangrijk

Breng nooit verbeteringen of herstellingen aan om deze daarna in rekening te brengen bij de verhuurder.

Huurdersvereniging DHR neemt alleen klachten in behandeling volgens de hier omschreven procedure. Wanneer de huurder geen bewijsstukken kan overleggen, kan de vereniging helaas niets ondernemen.

Klachten? Stuur uw correspondentie naar:

Huurdersvereniging DHR
p/a Prinses Beatrixstraat 7
6668 AJ Randwijk

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.