Klachtenprocedure Woningstichting Heteren

Bent u ontevreden over ons?
Wanneer er iets niet goed gegaan is en u bent niet tevreden, dan horen wij dat graag van u. We gaan graag eerst met u in gesprek over uw klacht. U kunt contact met ons opnemen door ons te bellen op telefoonnummer 026 - 479 04 90. Of u kunt uw gegevens achterlaten op ons contactformulier zodat wij contact met u kunnen opnemen. We komen graag samen met u tot een goede oplossing.

Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. Hieronder ziet u per soort klacht welke weg u kunt bewandelen.

Klachten over onze dienstverlening of een woningaanbieding?
Dien uw klacht schriftelijk in. Omschrijf uw klacht en vermeld uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door u ingediende klacht. Hierin staat vermeld binnen welke termijn wij uw klacht behandelen.

Komen we er samen nog steeds niet uit?
Dan is er sprake van een geschil en is een onafhankelijke beoordeling nodig. U kunt daarvoor terecht bij:

Klachtencommissie Woningcorporaties
Postbus 72
6800 AB Arnhem
Telefoonnummer: 085- 130 59 23

Kijk hier voor meer informatie over de commissie. Ook het Reglement Klachtencommissie kunt u hier vinden.

Klachten over de huurprijs, servicekosten of achterstallig onderhoud?
Dien uw klacht schriftelijk in. Omschrijf uw klacht en vermeld uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer(s) waarop u te bereiken bent. U ontvangt van ons binnen 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de door u ingediende klacht. Hierin staat vermeld binnen welke termijn wij uw klacht behandelen.

Komen we er samen nog steeds niet uit?
Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een landelijke onafhankelijke overheidsorganisatie.

Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
Telefoonnummer: 0800 – 488 72 43

Kijk op www.huurcommissie.nl voor informatie over wat de Huurcommissie voor u kan betekenen.

Klachten over overlast?
Ervaart u overlast van buren of buurtgenoten, dan vragen wij u om dit eerst zelf op te pakken door de overlastveroorzaker op de hoogte te brengen van de overlast die u ervaart.
Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u Buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddeling is geheel gratis en kan op elk moment door u ingezet worden. Op de website www.buurtbemiddelingsterker.nl staat meer informatie over het project. Heeft u nog vragen of wilt u Buurtbemiddeling inschakelen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Buurtbemiddeling; Gabrielle Langhout, telefoon: 088 - 00 11 333.
U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 17.00 uur bellen of een email sturen naar: buurtbemiddeling@sterker.nl. U ontvangt altijd zo spoedig mogelijk een bericht terug.

Komt u er met de hulp van Buurtbemiddeling niet uit?
Wij gaan aan de slag met een overlast-situatie als wij van Buurtbemiddeling horen dat er hulp van anderen nodig is om een conflict of probleemsituatie op te lossen. Bent u het niet eens met hoe uw overlast-situatie wordt aangepakt? Volg dan de klachtenprocedure met betrekking tot onze dienstverlening, zie hierboven bij Klachten over onze dienstverlening of een woningaanbieding.

Wilt u uw klacht schriftelijk indienen? Dan kunt u deze sturen naar:
Woningstichting Heteren
Postbus 10
6666 ZG Heteren

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.