Wie is Woningstichting Heteren?

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 909 woningen, waarvan 673 eengezinswoningen, 42 hat-woningen en 122 seniorenwoningen en 72 zorgwoningen. Daarnaast bezitten wij ook nog 60 garages. (Stand per 31-12-2017)
Het doel is op een financieel verantwoorde manier te werken op het gebied van volkshuisvesting.
 
Wij doen dat door:

  • het bouwen en aankopen van woningen en bijbehorend onroerend goed;
  • het instandhouden van woningen en bijbehorend onroerend goed en de nodige voorzieningen treffen;
  • het instandhouden en verbeteren van de directe omgeving bij de woningen (voor zover dit niet tot de verantwoordelijkheid van derden behoort);
  • het beheren, toewijzen en verhuren van woongelegenheden en bijbehorend onroerend goed;
  • het verlenen van diensten aan bewoners die rechtstreeks betrekking hebben op de huisvesting.