Woningstichting Heteren

Woningstichting Heteren is werkzaam in de gemeente Overbetuwe in de dorpen Heteren, Driel, Randwijk, Herveld en Zetten. Wij bezitten 908 woningen, waarvan 724 eengezinswoningen, 109 meergezinswoningen (hat-woningen en seniorenwoningen), 72 zorgwoningen en 3 standplaatsen voor woonwagens. Daarnaast bezitten wij ook nog 60 garages en 1 bedrijfspand (stand per 31-12-2020).

We zijn een sociaal huisvester, die gaat voor kwaliteit en betaalbaarheid. Als partner van bewoners en professionals leveren we in de verbinding van wonen-zorg-welzijn een bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen.

Prestatieafspraken 2020

Duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid zijn de thema’s van de Prestatieafspraken van 2020.
De afspraken zijn ondertekend door de gemeente Overbetuwe, de 3 woningcorporaties Vivare, Woonstichting Valburg en Woningstichting Heteren en de drie huurdersorganisaties.

Verduurzamen van de sociale huurvoorraad
Gezamenlijk wordt gewerkt naar een CO2-neutrale sociale huurvoorraad in 2050. De basis hiervan wordt gemaakt in een Transitievisie Warmte van de gemeente. Het zetten van realistische stappen, aansluitend bij de renovatieplanning van woningen is het uitgangspunt om de huurvoorraad CO2-neutraal te maken. Voor de huurder zullen de maatregelen niet voor stijging van de woonlasten zorgen en in ieder geval voor extra comfort in de woning.

Voldoende beschikbare woningen in leefbare wijken
De corporaties, gemeente en huurdersorganisaties hebben als gemeenschappelijke doel benoemd om voldoende te bouwen. Om op dit manier voor alle huidige en toekomstige inwoners van Overbetuwe een passende plek in een voor hen geschikte woning te hebben. Daarvoor is het van belang dat de woningbouw en renovaties op gang worden gehouden en waar mogelijk worden versneld. Tevens is hierbij constant aandacht voor de leefbaarheid in de wijken.

Met het ondertekenen van de prestatieafspraken is de start gegeven om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de gestelde doelen.

Overige berichten

Gemeente Overbetuwe betaalt energietoeslag
Nieuwbouwproject Park Julianaweide Heteren
Kerncijfers Jaarverslag 2020
Inspectie woningen
Eenmalige huurverlaging 2021
Huishoudverklaring van de Belastingdienst ontvangen?
Buurtbemiddeling in tijden van coronamaatregelen
Woningcorporaties staan op tegen woningnood
De Klachtencommissie

Cookie beleid
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op uw computer, tablet of smartphone zet op het moment dat u de site bezoekt. In de cookie worden gebruikersinstellingen, unieke nummers en dergelijke opgeslagen. Zo zorgt de cookie er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd blijft terwijl u een site gebruikt. Ook kan worden vastgelegd welke pagina’s u heeft bezocht of op welke links u heeft geklikt.
Wij gebruiken op onze website cookies om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van onze website. Het gaat hierbij om functionele en analytische cookies. De verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om onze website te verbeteren.